Koronapandemia toi terveysturvallisuuden pysyvästi osaksi tapahtumamarkkinointia

Vuodesta 2022 tulossa kokemuksellisuuden supervuosi

74 prosenttia suomalaisista kuluttajabrändeistä aikoo tehdä pandemian jälkeen hybriditapahtumia livekohtaamisten rinnalla, kertoo tapahtumamarkkinointitoimisto Tapauksen tuore kyselytutkimus.

Koronapandemia pienensi tapahtumamarkkinoinnin budjetteja ja pakotti suomalaiset kuluttajabrändit siirtämään asiakaskohtaamisiaan digitaalisiin kanaviin, mutta opetti myös toteuttamaan uudenlaisia hybriditapahtumia, kertoo tapahtumatoimisto Tapauksen tekemä tuore selvitys.

TAPAUS selvitti viidenkymmenen suomalaisen kuluttajabrändin markkinointipäättäjien kokemuksia koronan vaikutuksesta asiakaskohtaamisiin ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumamarkkinoinnista. Verkkokyselynä ja syvähaastatteluina tehdyn selvityksen tulokset on nyt julkaistu Kuluttaja 2022 tulee – onko brändisi valmis? –raportissa.

Koronapandemian aikana 72 prosenttia yrityksistä on pienentänyt kokemuksellisen markkinoinnin budjettiaan ja 76 prosenttia on järjestänyt virtuaalitapahtumia. 

Tapauksen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Mikael Castrén uskoo, että haastavista ajoista on seurannut myös hyvää.

“Myös tapahtumamarkkinointi otti digiloikan koronan aikana. Poikkeustilanne ajoi brändit ja toimistot testaamaan uudenlaisia digitaalisia ja hybridimallin toteutuksia, joita ei aikaisemmin olisi välttämättä kokeiltu”, Castrén sanoo. 

Merkittävää on, että 74 prosenttia vastaajista aikoo jatkaa hybriditapahtumien järjestämistä myös koronapandemian hellitettyä, livekohtaamisten rinnalla. Castrénin mukaan tämä on suuri mahdollisuus sekä brändeille että tapahtumamarkkinoinnin alalle.

“Hybriditapahtumat, digitaaliset ratkaisut ja tapahtuman jälkihoito digikanavissa laajentavat tapahtumien potentiaalista yleisöä merkittävästi. Samalla yritykset pääsevät nivomaan tapahtumat entistä paremmin osaksi markkinoinnin kokonaisuutta ja brändimittareita.”

Kokemuksellisuus, terveysturvallisuus ja kestävä kehitys ovat tapahtumamarkkinoinnin nousevat trendit

Tapauksen kyselyn mukaan elämyksellisyys on yksi tärkeimpiä asiakaskohtaamisten trendejä seuraavana vuonna. 66 prosenttia kuluttajabrändeistä aikoo panostaa vuonna 2022 elämykselliseen markkinointiin aiempia vuosia enemmän.

”Vuosi 2022 tulee olemaan kokemuksellisuuden supervuosi. Brändit miettivät nyt toden teolla, kuinka elämykset ja kokemukset tuodaan koko asiakaspolun varrelle, sillä patoutunutta kysyntää on valtavasti myös kuluttajien puolella.”

Myös terveysturvallisuus ja kestävä kehitys ovat entistä tärkeämpiä kuluttajabrändien kohtaamisissa. Castrén kertoo, että nämä trendit myös muuttavat tapahtumien luonnetta.

”Kun koskettamista on vähennetty, visuaaliseen puoleen panostetaan entistä enemmän. Hybriditoteutukset ja turvalliset kohtaamiset nostavat tarinankerronnan ja elämykset kohtaamisten keskiöön.”

Tutustu raporttiin täältä.


Lisätietoja:

Mikael Castrén, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, TAPAUS

p. 050 358 1818

mikael.castren@tapaus.fi

Copyright © 2023 TAPAUS