UN Global Compact

TAPAUS on YK:n Global Compact -vastuuullisuusaloitteen jäsen

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuuta edistävä aloite sekä globaali haaste yrityksille ja muille organisaatioille. Meillä Tapauksessa vastuullisuus on yksi tärkeimmistä strategisista kehitysalueistamme. Tavoitteenamme on integroida kestävä kehitys osaksi meidän liiketoimintaa, yritysstrategiaa ja päivittäistä tekemistä. Halusimme YK:n Global Compact -jäseniksi, koska se tarjoaa meille tärkeän vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa. Pääsemme mukaan laajaan kansainväliseen verkostoon ja saamme käyttöömme työkaluja, digitaalisen oppimimisalistan sekä tukea, joiden avulla kehitämme omaa toimintaamme entistä vastuullisemmaksi. YK:n Global Compact -jäseninä olemme sitoutuneet YK:n kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen liittyen ihmisoikeuksiin, työvoiman ja ympäristön hyvinvointiin sekä korruption ehkäisemiseen. Raportoimme vuosittain YK:lle Communication on Progress -raportilla edistyksestämme 10 periaatteen toteutumisesta liiketoiminnassamme. Voit seurata raportin pääpainopistealueitamme Global Compactin verkkosivuilla.

Merkityksellisintä on kuitenkin halumme työskennellä paremman maailman puolesta YK:n periaatteiden mukaisesti ja nyt meillä on siihen yhteisö, työkalut, mittaristo ja tavoitteet.

Voit lukea meidän Global Compact -sitoutumiskirjeemme täältä.

YK:n kymmenen yleistä periaatetta, joihin Global Compact -aloitteen periaatteet perustuvat:

Ihmisoikeudet (Human Rights)
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä (Labour)
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö (Environment)
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus (Anti-Corruption)
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Copyright © 2023 TAPAUS