Promoottori myynninedistäjänä

Myynninedistämisen yhtenä merkittävänä tekijänä on potentiaalisen asiakkaan aito kohtaaminen, jonka hoitaa promoottori.

Promoottorin tehtävänä on edistää myyntiä sen useissa erilaisissa muodoissa, monissa toisistaan poikkeavissa myyntiympäristöissä. Ammattitaitoinen promoottori hallitsee kaikki jakelukanavan alueet jälleenmyyjistä loppuasiakkaisiin.

Erityisesti kun kyseessä on uuden tuotteen lanseeraaminen, on tuotteen vieminen asiakkaan maistettavaksi, nähtäväksi ja koettavaksi tehokas keino saada uudelle tuotteelle tunnettuutta. Tässä kuvaan mukaan tulevat ammattitaitoiset promoottorimme.

Ota yhteyttä

Promoottori on asiakaspalvelun ytimessä

Promoottorin taitoihin kuuluvat asiakaspalveluosaaminen ja hyvät viestintätaidot. Kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämistä sekä reipasta asennetta vaativa työ kaipaa tekijäkseen ihmisiä, jotka ovat ihmiskeskeisiä ja ulospäinsuuntautuneita.

Promoottori on myyjä, joka kohtaa ihmisen. Promoottorin ammattitaidon kulmakivi on laadukas asiakaspalvelu – kuluttajan aito kohtaaminen, tilannetaju, hyväntuulisuus sekä promootion kohteena olevaan tuotteeseen perehtyneisyys. Nämä ovat asioita, joihin jokaisen Tapauksen alaisuudessa promootioita tekevän tulee panostaa.

Promoottoreiksi valikoituu usein sosiaalisia ja seurallisia persoonia. Kyky tehdä tarkkanäköisiä havaintoja ympäristöstä ja kohdeyleisöstä on promoottorille kullanarvoinen taito, kun tulee aika summata yrityksellesi tietoa siitä, miten toteutettu promootio sujui ja miten jatkossa toteutettavia promootiota voitaisiin kehittää.

Promoottori GoldenCap Promoottori

Promoottori vahvistaa yrityksesi imagoa

Tehdessään työnsä hyvin, promoottorimme jättää potentiaalisen asiakkaan mieleen lähtemättömän vaikutuksen yrityksestäsi ja sen tuotteesta. Hän saa hymynsä ja hyväntuulisuutensa tarttumaan kuluttajaan samalla, kun yrityksesi tuote on kokeiltavana ja arvioitavana. Uuden tuotteen testaamisen yhteydessä syntynyt hyvä mielikuva muistuu mieleen uudestaan ostopäätöstä tehdessä.

TAPAUS valitsee juuri oikean promoottorin yrityksellesi

Tapauksella uskotaan, että laadukkaan palvelun tulisi olla standardi, jopa lähtötaso. Vain erinomaisella, mieleenpainuvalla palvelulla – sellaisella, josta erikseen jälkikäteen tuttavalle mainitaan – tehdään se vaikutus, joka tavoitetilana tulisi olla.

Ammattitaitoiset promoottorit löytyvät Tapaukselta.

Kiinnostuitko aiheesta?

Ota yhteyttä:

Yhteystietomme »

Copyright © 2023 TAPAUS