Promootiot tekevät tuotteesi näkyväksi

Oli kyse tuotteesi tai palvelusi näkyväksi tekemisestä, promootiot ovat oivallinen keino saavuttaa tavoitteesi. Promootioissa on kysymys siitä, että tuotteesi tehdään tunnetuksi hymyillen ja aidosti kohtaamalla ihminen.

Onnistuneen promootion kulmakiviä ovat:

  • tavoitteiden asettaminen
  • huolellinen ennakkosuunnittelu
  • konseptin valitseminen
  • ammattitaitoiset ja tuotteeseesi perehtyneet promoottorit

Promootiot ovat erinomaista markkinointia

Promootio on tuotteen myymistä, esittelyä ja tunnetuksi tekemistä. Promootion avulla voidaan toteuttaa lukuisissa erilaisissa sijainneissa, missä ikinä yrityksesi tuotteiden ja palveluiden kohdeyleisö onkaan. Sen lisäksi, että promootio tuo tuotteellesi tunnettuutta, tuottavat ne myös tietoa siitä, millaisiin ihmisiin tuotteesi vetoaa. Promootiot ovat autenttisia tilanteita, joissa keskusteluyhteys tuotteesi potentiaalisten ostajien kanssa on avoin. Palaute on välitöntä ja parhaassa tilanteessa hyvinkin rehellistä.

Promootiot ovat erinomaista markkinointia, joka hyvin toteutettuna tuottaa yrityksellesi kiistatonta arvoa sekä mainontana, uutena tietona sekä yrityksesi ja sen tuotteiden imagon vahvistajana.
 

Promootio keinona kohdata asiakas

Promootion toteuttaa ammattitaitoinen promoottori, joka osaa sopeuttaa myynninedistämisen kohdeyleisöllesi vetoavaksi. Promootiotilanteet tulee suunnitella huolellisesti etukäteen, jotta toteutuksella saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Promootio ja niiden toteuttaminen ovat aina yritykseltäsi investointi ja siksi tavoitteet on syytä asettaa korkealle.
 

Promootiot kiertueena

Promootioiden toteutukseen on useita erilaisia tapoja. Erinomainen keino on viedä tuotteesi ja palvelusi sinne, missä ihmiset ovat valmiiksi sankoin joukoin. Uuden tuotteen lanseeraaminen olemassa olevien tapahtumien yhteydessä varmistaa suuren näkyvyyden. Promootio tuottaa parhaan tuloksen, kun kaikki tulosten saavuttamiseen vaikuttavat tekijät on mietitty huolella. Yksi tällaisista tekijöistä on sijainti. Kesän musiikkifestareita parempaa sijaintia esimerkiksi uusien kylmänä nautittavien juomien promootioon tuskin on.

Parhaiten mahdollisimman suuri tunnettuus ja näkyvyys saadaan toteuttamalla promootiot kiertueena. Erilaiset festivaalit ja kesäsesongin kuluttajatapahtumat kattavat laajasti koko Suomen ja siten myös maanlaajuisen kohdeyleisön.

Promootiot Tapauksen tyyliin

Promootio on yrityksesi tuotteiden viemistä sinne, missä ihmiset ovat. Tapauksen toteuttama promootio on aina tarkasti yrityksesi toiveita ja tarpeita kuunnellen suunniteltu, toteutettu taidokkaasti ja parhaita promoottoreita hyödyntäen.

Somersby Promootiot näyttävästi Paulig promootiot

Promootiot vievät tuotteesi asiakkaan luokse

Kiinnostuitko aiheesta?

Ota yhteyttä:
petri.roivainen@tapaus.fi
040 548 2700