Kohti unelmien työpaikkaa

Strateginen kehityshanke

Tarkoituksena on tehdä Tapauksesta alan paras työpaikka ammattilaisille kehittämällä työntekijöiden viihtyvyyttä ja sitoutumista monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Työntekijöiden tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja vastauksista tunnistamme kehityskohteet, reagoimme niihin ja vaalimme positiivisia ja henkilöstölle tärkeitä asioita. 

Tärkein työhyvinvointiin vaikuttava tekijä on TAPAUS-kulttuuri joka tekee päivittäisestä yhdessäolosta miellyttävää. Arjen rinnalle tarvitaan myös erityisiä hetkiä, jotka vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta. Tapaamme toisiamme säännöllisesti erilaisissa järjestetyissä kokoontumisissa. Yksi sellainen on jo useana vuonna toteutettu yhteinen matka, joka luo jaettuja kokemuksia ja antaa aikaa tutustua toisiimme. 

Eettiset periaatteet

Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja iloinen työympäristö, jossa työntekijöitämme, kumppaneitamme ja planeettaamme kohdellaan kunnioittavasti ja kannustavasti. Haluamme, että jokainen työntekijämme tuntee olevansa arvostettu ja vapaa olemaan oma ainutlaatuinen itsensä, koska hyvä työympäristö tekee ihmisistä onnellisempia ja työnteosta palkitsevampaa. Meillä on nollatoleranssi syrjintään, poissulkemiseen, kiusaamiseen, piikittelyyn tai minkäänlaiseen häirintään tai ahdisteluun. Tasa-arvoiset ihmisoikeudet ja turvallinen työympäristö on meillä mukana jokaisena päivänä.

Monimuotoisuudessa on voimaa

Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä – tai mistään muusta ominaisuudesta. Tasa-arvoisuus tarkoittaa, että jokaisella on samat lähtökohdat, mahdollisuudet, oikeudet – ja myös velvollisuudet.

Vapautta ja vastuuta – töissä Tapauksella

Kehitämme kaikkien työntekijöidemme osaamista säännöllisillä koulutuksilla. Työskentelemme nopeatempoisella alalla, jossa tehokkuus ja järjestelmällisyys ovat avainasemassa. Tiedämme kuitenkin, että tilanteet vaihtelevat ja paraskin suunnitelma saattaa elää. Ihmiset huomioidaan yksilöinä. 

Tapauksella jokainen yksilö on vastuussa aikansa hallitsemisesta ja priorisoinnista, me luotamme työntekijöihimme emmekä hengitä niskaan. Uskomme, että vapaus lisää luovuutta ja auttaa ihmisiä löytämään itselle parhaan tavan työskennellä, ottaa vastuuta ja viitoittaa oman polkunsa yhteiseen menestystarinaamme. 

Haluamme korostaa ja hyödyntää jokaisen työntekijämme yksilöllisiä taitoja ja osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja uusiin haasteisiin, mitä tukee henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Me kunnioitamme toistemme aikaa ja yksi tärkeimmistä periaatteistamme on taata, että jokaisen työ- ja vapaa-aika pysyvät tasapainossa. Esimerkiksi pitkän tapahtumapäivän jälkeen jokaisen on pidettävä lepopäivä palautumista varten. Lomalla lomaillaan ja tiimit paikkaavat poissaolijoita tarpeen mukaan.

TAPAUS haluaa olla alansa edelläkävijä myös toiminnan eettisyydessä työnantajana ja erityisen hyvässä työntekijäkokemuksessa.

Copyright © 2023 TAPAUS