fbpx

Ekokompassi-ympäristöohjelma

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä joka perustuu kansainväliseen ISO 14001-standardiin.
Saadaksemme käyttöömme ympäristöohjelman, tuli Tapauksen täyttää kriteerit ja läpäistä auditointi, jossa tarkastellaan koko yrityksen toimintaa.
TAPAUS otti käyttöön Ekokompassin 2019 vuoden alusta. Päätimme lopettaa järjestelmän käytön 2021 vuoden loppuun.
Meille Ekokompassi oli tarjolla olevista ympäristöjärjestelmistä paras, koska se pystyy tarkastelemaan toimintaamme sinne asti, missä suurimmat vaikutukset ja valinnat tehdään – tapahtumissa. Ekokompassin kanssa meillä Tapauksella oli toiminnassamme mukana ulkopuolinen taho, joka tarkasteli, ohjasi ja auditoi toimintaamme.
Ekokompassin kanssa kartoitimme ympäristövaikutuksemme, perehdyimme toimitaamme koskevaan lainsäädäntöön sekä loimme ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen.
Täytämme edelleen Ekokompassin kriteerit ja olemme sitoutuneet pitämään niistä kiinni jatkossakin, vaikka yhteistyömme Ekokompassin kanssa päättyy toistaiseksi.
Päätimme laajentaa vastuullisuustyötämme koskemaan kestävän kehityksen osa-alueita laajemmin ja liityimme YK:n Global Compactiin heinäkuussa 2021. Ympäristötoiminta on osana jokapäiväistä arkeamme suunnittelusta myyntiin ja tuotantoon asti,  mutta meille on myös tärkeää huomioida vastuullinen liiketoiminta kokonaisuudessaan ja tähän panostamme pohjoismaisella yhteistyöllä sisaryrityksemme Eventyrin kanssa YK:n Global Compact ohjelmassa.

Global Compactista voit lukea lisää täältä: https://www.globalcompact.fi/

Ekokompassin kriteerit ovat:

 1. Ympäristölainsäädäntö
  Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

 2. Ympäristövastaava
  Organisaatiolla on nimetty yhteyshenkilö, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.

 3. Ympäristövaikutusten arviointi
  Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.

 4. Ympäristölupaus
  Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

 5. Sisäinen koulutus
  Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

 6. Jätehuoltosuunnitelma
  Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.

 7. Vaaralliset jätteet
  Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

 8. Kemikaalit
  Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

 9. Ympäristöohjelma
  Organisaatio laatii neuvojamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain.Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.

 10. Ylläpito ja jatkuva kehittyminen
  Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Lisätietoa Ekokompassista löydät täältä:

ekokompassi.fi

Ekokompassi Sertifikaatti

Copyright © 2021 TAPAUS