Vastuullista tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista

TAPAUS haluaa olla alansa edelläkävijä myös toiminnan eettisyydessä. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja iloinen työympäristö, jossa työntekijöitämme, kumppaneitamme ja planeettaamme kohdellaan kunnioittavasti ja kannustavasti. Työskentelemme aktiivisesti ilmastopositiivisuuden puolesta kaikissa projekteissamme. Tasa-arvoiset ihmisoikeudet, turvallinen työympäristö, ympäristöstä huolehtiminen ja korruptionvastaisuus ovat keinojamme edistää reilua ja kestävää kehitystä.

Mistä kaikki sitten alkoi? Keväällä 2018 me tapauslaiset koimme vahvaa ilmastoahdistusta emmekä keksineet, miten asiaan voisi tarttua. Huomasimme myös, ettemme olleet ajatuksinemme yksin. Ahdistus kanavoitui tiedonjanoksi, ja opituista asioista syntyi Tapauksen ilmastostrategia, jota olemme lähteneet edistämään pidemmälle.

Tälle sivulle kokoamme tietoa ja inspiraatiota vastuulliseen tapahtumajärjestämiseen.

Ekokompassi-ympäristöohjelma

TAPAUS otti käyttöön Ekokompassi ympäristöjärjestelmän 2019 vuoden alusta.

Code of Conduct - Tapauksen eettinen pelikirja

Loimme oman eettisen pelikirjan, joka ohjaa Tapauksen johdon sekä työntekijöiden toimintaa kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

Co₂-laskuri

Laskurin tarkoituksena on auttaa tapahtumien järjestäjiä tunnistamaan tapahtumien ilmastovaikutuksia ja tekemään oikeita valintoja

Compensate-yhteistyö

Tilitämme hiilikompensaation suoraan Compensate-säätiölle asiakkaan puolesta.

Opas hiilifiksuun tapahtumajärjestämiseen

Tämä opas tarjoaa sopivasti tietoa ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä – mutta ennen kaikkea konkreettisia keinoja ympäristöystävällisempien tapahtumien järjestämiseen.

UN Global Compact

Olemme sitoutuneet mukaan YK:n Global Compactiin!

Copyright © 2022 TAPAUS