Markkinointia vai edustusta?

Jos et jaksa lukea koko juttua, niin tässä asia pähkinänkuoressa: Jos kuitissa lukee Teatterin VIP ja päätä särkee, alvia ei saa vähentää ollenkaan ja tuloverotuksessakin vain 50 pinnaa. Tämähän me tiedettiin, eikö vain? Jos olet järjestänyt tapahtuman ja olosi on inspiroitunut, olet oppinut uutta, tutustunut uusiin ihmisiin ja jopa ajanut itse kotiin, saat vähentää 100% sekä arvonlisäveroverotuksessa että tuloverotuksessa. Mieti sitä.

Alta löydät PWC:n veroasiantuntijan laatimaan selontekoon perustuvan kirjoituksen siitä, miten erotat markkinoinnin ja edustuksen toisistaan, ja miten yrityksenne voi säästää selvää rahaa.

Ensinnäkin, markkinointi- ja edustusmenojen käsitteitä ja niiden sisältöjä tulkitaan yhtenevästi tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa.

1. Markkinointikulut, jotka liittyvät liiketoimintaan, ovat vähennyskelpoisia sekä arvonlisäverotuksessa että tuloverotuksessa.

2. Edustuskuluista taasen voidaan vähentää:

a) Tuloverotuksessa 50% edustuskulujen määrästä
b) Arvonlisäverotuksessa ei saa tehdä vähennyksiä edustukseen käytetyistä tavaroista ja palveluista. Siis ei saa, syvältä, mutta en mä tätä ole keksinyt.

No kumpaa se sitten on? Markkinointia vai edustusta?

Jos edustustilaisuus, kaikki tilaisuuden kulut ovat edustuskuluja. Tämähän on selvää. Nyt menee hiukan vaikeammaksi.

Jos kyseessä on markkinointitilaisuus, tulee vielä erikseen tarkastella ko. tilaisuuden kulujen luonnetta. Merkitystä arvioinnissa on myös sillä, kuka tilaisuuteen osallistuu. Näyttövelvollisuus tilaisuuden ja kulujen luonteesta on verovelvollisella. Tietenkin.

Eli se, että kyseessä on markkinointitilaisuus, ei automaattisesti tee koko tapahtumasta 100% vähennettävää, vaan yksittäisen tapahtuman kuluja pitää tarkastella tarkemmin. Voi olla esim. niin, että päiväosuus on ”tavanomaista ja tilaisuuteen liittyvää” ja esim. iltaohjelma onkin edustusta.

Tapaus pikkujoulut

Markkinointitilaisuuden tunnuspiirteitä:

1. Asiaohjelman tulee muodostaa pääosa tilaisuudesta. Ohjelma voi olla esim:

– Markkinointitilaisuus, jonka tarkoituksena yrityksen ja sen tuotteiden tekeminen laajalti tunnetuksi
– Tuotekoulutusta
– Tuotteiden kohderyhmämarkkinointia rajatulle asiakasjoukolle
– PR-tilaisuus esim. opiskelijoille tai eläkeläisryhmille

2. Markkinointitilaisuus voi sisältää tarjoilua, mutta sen on oltava tavanomaista ja toissijaista tarkoitukseen nähden:

– Tavanomaista, esim. kahvitarjoilu, buffet-tyyppinen tai hintatasoltaan vastaava lounastarjoilu
– Tilaisuus voi jakautua myös osin markkinointitilaisuuteen ja osin edustustilaisuuteen, jolloin myös kustannusten verokäsittelyt eroavat
– Tilaisuuden järjestämisajankohdalla ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioinnissa


Markkinointikulujen luonne:

1. Majoitus- ja matkakulut:

– Markkinointitilaisuuksiin osallistuvien vieraiden yöpymis- ja matkakulut ovat verohallinnon ohjeen mukaan vähennyskelpoisia sekä arvonlisäverotuksessa että tuloverotuksessa, pois lukien aamiaiset, jotka pääsääntöisesti käsitellään edustuskuluina

2. Mainoslahja on vähennyskelpoinen sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa

– Verohallinnon ohjeen mukaan esim. yrityksen nimellä/logolla varustetut kynät, paidat, solmiot, huivit yms. tavarat voivat olla mainoslahjoja
– Mainoslahjoja voivat olla myös muut yrityksen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliset lahjat, kuten kotitaloustavarat ja koriste-esineet
– Alkoholituotteet eivät voi olla mainoslahjoja
– Mainoslahjan arvonlisäverollinen ostohinta enintään 35 euroa, jos mainoslahjan edellytykset eivät täyty, kyseessä on edustuslahja

Toivottavasti tästä oli hyötyä ja jatkat valaistuneena sekä markkinointia että edustutusta. Sillä niillä yritykset kasvavat.

Teidän,

Timo Aalto
CEO
TAPAUS

Lopuksi vielä muutama KHO:n ratkaisu:

Oikeuskäytäntöä

Markkinointi rajoitetulle kohderyhmälle

KHO 11.4.2013 T 1229 (2013:65)

Yhtiö järjesti jälleenmyyjinä toimiville itsenäisille kauppiailla kauppiaspäiviä. Kokousohjelmaosuuteen sisältyi mm:

• Tuotannon, jälleenmyynnin ja yhteistyökumppaneiden puheenvuorot ja tilanne- sekä markkinointikatsaus.

• Ohjelmassa oli myös vapaa-ajanohjelmaa.

KHO:

• A sai vähentää menot kokonaan siltä osin kun olivat aiheutuneet varsinaisen kokousohjelmaosuuden järjestämisestä ja siihen liittyvästä tavanomaisesta tarjoilusta (=kahvi, buffet tai tasoltaan vastaava lounastarjoilu ruokajuomineen).

Iltaosuus ja aamusaunat sekä yöpymiset olivat edustusta.

Oikeuskäytäntöä:

Markkinointi rajoitetulle kohderyhmälle

KHO 11.4.2013 T 1227 (2013:63)

Kustannusalan yhtiön oppikirjaesittely sekä tuotekoulutustilaisuudet kutsutuille opettajille arki-iltaisin ja viikonloppuina. Kutsuja lähetettiin kouluihin ja oppiaineiden opettajille.

KHO 11.4.2013 T 1228 (2013:64)

Terveydenhoitoalan yhtiön lääke-esittely- ja koulutustilaisuudet kutsutuille lääkäreille, terveyden- ja sairaanhoitajille sekä muille terveydenhoitoalan ammattihenkilöille.

Tilaisuudet olivat kahdenkeskisiä tai ryhmille suunnattuja. Tarkoituksena esitellä yhtiön tuotteita ja markkinoida sekä kouluttaa yhtiön tuotteiden käytössä lisäämällä tuotetietoutta.

KHO:

• Kysymys oli vähennyskelpoisista markkinointikuluista, ei edustuskuluista.

• Perustelut:

Alv:n vähennyskelpoisuutta tulee arvioida huomioiden tilaisuuden luonne ja tarkoitus sekä tarjoilujen luonne.

Buffet-tyyppisen lounastarjoilun ja kahvi- ja kahvileipätarjoilujen voi katsoa olleen tavanomaista ja tilaisuuksien luonteeseen nähden toissijaista, jolloin tarjoilun voi katsoa tapahtuneen yksinomaan yhtiön vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Vähennysoikeutta ei voi evätä pelkästään sillä perusteella, että tilaisuuksiin oli kutsuttu tietty kohderyhmä (kohdemarkkinointi).

Se, mihin aikaan vuorokaudesta tilaisuudet järjestetään, ei automaattisesti rajaa tilaisuutta edustustilaisuudeksi.

——

Tutustu täällä toteuttamiimme tilaisuuksiin.

Copyright © 2023 TAPAUS