Tapauksen oma kenttätutkimus

Kansainvälisten tutkimusten tarjoaman informaation lisäksi teimme itse tutkimusta kentällä dokumentoimalla tapahtumia eri tavoin. Halusimme selvittää, milloin yrityksen on kannattavaa järjestää tapahtuma. Samalla saimme oivalluksia siitä, mitä niissä "oikeasti" tapahtuu ja miten lisätä vuorovaikutusta ihmisten välillä.