BRÄNDIKOKEMUKSET VUONNA 2023

1. Kohderyhmän huomion herättäminen visuaalisin keinoin

Viisiosaisessa blogisarjassa avaamme Tapauksen ammattilaisten ajattelua siitä, mitä elementtejä brändikokemuksien suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida vuonna 2023, ansaitaksemme sekä kuluttajan huomion, että sitoutumisen brändiä kohtaan.

Blogisarjan ensimmäisessä osassa kerron visuaalisuuden tärkeydestä yhtenä merkittävänä tekijänä huomion herättäjänä ja mielikuvien, sekä tunnettuuden luomiseksi brändikokemuksessa. Parhaimmillaan brändikokemus on erottautumiskeino kilpailijoista, joka jättää pitkän muistijäljen, sekä lisää sitoutuneisuutta esillä olevaa brändiä kohtaan.

Kuluttajan kiinnostuksen herättäminen visuaalisin keinoin

Kuluttajan huomion herättämisessä visuaalinen aspekti on usein ensimmäinen askel kokonaisvaltaisen brändikokemuksen luomisessa ja seuraavaksi avaan syitä, miksi tämä aspekti on nykymaailmassa erityisen merkittävässä roolissa.   

Nykypäivänä elämä on täynnä ärsykkeitä, jotka varastavat huomiomme missä ja milloin tahansa. Siitä huomiosta kilpailevat kaikki. Olemme tottuneet aivojemme jatkuvaan viihdyttämiseen, jota on saatavilla digitaalisena tuotteena käsissämme aina ja kaikkialla. Haasteena onkin, kuinka herättää kuluttajan huomio, saada heidät saapumaan brändin äärelle ja kokemaan palvelun tai tuoteen erinomaisuus kilpailijoihinsa verrattuna. Autenttisuuden ja elämyksellisen kokemisen tarve on lisääntynyt kuluneiden vuosien aikana, jolloin digitaaliset palvelut, sekä alustat ovat ottaneet valtavia kehitysaskeleita. Samalla nämä palvelut vaivihkaa valloittavat yhä suurempia alueita elämässämme.

Huomion herättämisen myötä kiinnostus vaihtuu brändikohtaamiseksi

Asiakkaan huomion herättämiseen on aikaa noin 2 sekuntia. Tuona aikana onnistunut ja erottuva visuaalinen kokonaisuus usein tuottaa tulosta, kun puolestaan tavanomainen ja yllätyksetön toteutus jää usein huomiotta. Jo ensi silmäyksellä toteutuksen on luvattava jotain sellaista, joka poikkeaa muista helposti saatavilla olevista viihdykkeistä. Usein tällainen toteutus antaa lupauksen elämyksestä, joka poikkeaa totutusta arkisesta kokemuksesta. Vaikuttava visuaalinen kokemus on muutakin kuin printtipintaa ja digisisältöä. Se on taitavasti suunniteltu eheä kokonaisuus, joka noudattelee brändiä ja puhuttelee kohderyhmäänsä.

Onnistunut visuaalinen kokonaisuus

  • Noudattaa brändin visuaalista ilmettä, usein rohkeasti, värikkäästi ja somistuksellisesti
  • Houkuttelee paikalle oikean kohderyhmän
  • Saa kokijan suosittelemaan brändiä läheisilleen
  • Innostaa kokijan jakamaan kokemuksen sosiaalisessa mediassa, jolloin hän toimii brändin suosittelijana yleisölleen
  • lujittaa kokijan suhdetta brändiin jättäen pidempikestoisen muistijäljen
  • luo mitattavia tuloksia

Reija Forss

B2C Creative

Referenssit:

Referenssi maailmalta: Gentle monster Stores

Hyvänä esimerkkinä maailmalta haluan nostaa Gentle Monsters -brändin, joka pelkän “tavaran” lisäksi tarjoaa brändin imagoon sopivaa kohderyhmää kiinnostavaa tarinaa ja syvempää elämyksellistä sisältöä upeiden visuaalisten toteutuksien, sekä elämyksien kautta. Tämän myötä kuluttaja samaistuu vahvemmin brändiin ja fokus siirtyy pelkästä tuotteiden kohtaamisesta brändikohtaamiseksi.

Linkki referenssiin, joka löytyy myös sivuiltamme ladattavasta Brand Experience trend & inspiration 2023 deckistä, joka on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä.

Tapauksen referenssi: Kampin Lumous 2022

Kampin Lumouksen upea visuaalinen kokonaisuus sai huikean palautteen, mikä näkyi myös kauppakeskuksen edellisistä vuosista nousseena kävijämääränä. Toteutuksen äärellä vietettiin aiempia vuosia enemmän aikaa, ja se keräsi ennätysmäärän näkyvyyttä sosiaalisen median postauksissa. Saavutimme tavoitteemme tehdä mieliinpainuva ja ikoninen, kansainvälisen tason kauppakeskuksen joulutoteutus. Linkki referenssiin tästä.

Luodaanko seuraava visuaalinen brändikokemuksenne yhdessä?

Mikael Castrén
Chief Executive Officer
+358 50 358 1818

 

 

Copyright © 2023 TAPAUS